Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

 

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

P   Marilah kita daraskan Litani Santa Perawan Maria Pengatara RahmatP    Allah Bapa di surga;

U   Kasihanilah kami!

P    Allah Putera penebus dunia;

P    Allah Roh Kudus;

P    Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan yang mahaesa;P    Santa Maria;

U   Doakanlah kami!

Santa Perawan Maria yang tersuci;

Bunda Allah, dan Bunda kami;

Bunda kehidupan yang sejati;

Bunda yang membimbing manusia tumbuh di dalam Kristus menuju Allah;

Bunda kesalehan dan rahmat;

Bunda pengampunan dan pemaafan;

Mitra dalam penebusan manusia;

Penemu kembali dunia yang telah hilang;

Penemu kembali abad-abad yang sudah silam;

Pemohon segala rahmat;

Pemohon yang memiliki daya kekuatan yang ampuh;

Penasihat bersama Putera-Mu demi anak-anak-Mu;

Penerima belas kasih Allah;

Penyalur warisan surgawi;

Pemeroleh kerahiman Allah;

Penuh rahmat untuk dialirkan kepada semua orang;

Pengantara segala berkat dari Allah;

Bala bantuan yang militan bagi Gereja;

Pembantu yang siap-sedia menolong mereka yang dalam keadaan bahaya;

Penghibur yang setia bagi mereka yang berada dalam kesusahan;

Penentang kesesatan;

Pelindung dunia;

Perlindungan yang tak terkalahkan;

Pendamai kemurkaan Allah;

Tempat pengungsian bagi mereka yang tidak bahagia;

Perteduhan bagi para yatim piatu;

Jaminan keamanan bagi mereka yang setia dalam iman;

Harapan bagi mereka yang putusasa;.

Penopang bagi mereka yang sedang goyah;.

Pembangkit bagi mereka yang telah jatuh;

Penghibur bagi mereka yang menjelang ajal;

Damai dan kegembiraan bagi umat manusia;

Kehidupan kami yang manis dan penuh pengharapan;

Pintu gerbang masuk Firdaus;

Tangga Yakub yang penuh gaib;

Kunci kerajaan surga;

Saluran rahmat Allah;

Tahta pengampunan Allah;

Sumber Air Hidup;

Sumber pencurahan Roh Kudus;

Arus belas kasih Allah yang tak pernah berhenti;

Tempat pengungsian bagi mereka yang tersesat;

Tempat singgah bagi kapal yang pecah;

Bintang Samudera yang bersinar cemerlang;

Cahaya penerang bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan;

Pengantara manusia dengan Allah;

Pengantara yang mendamaikan kita dengan Allah sang Putera-Nya;

Pengantara para pendosa, yang kukuh dan yang sejati;

Pengantara segala sesuatu yang berada di bawah langit;

Pengantara yang senantiasa membela kita;

Pengantara antara Kristus dengan Gereja-Nya;

Pengantara yang memenangkan keselamatan atas dunia;

Pengantara misteri Allah;

Pengantara segala rahmat;P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia;

U   Sayangilah kami, ya Tuhan.

P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia

U   Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia

U   Kasihanilah kami.P    Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria Pengantara Segala Rahmat

U   Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.P    Marilah kita berdoa [bersama-sama]:

U   Ya Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami dengan Bapa, yang telah menunjuk Bunda Maria, Bunda-Mu, menjadi Bunda kami juga, dan menjadi pengantara kami dengan Engkau, berikanlah kepada kami yang datang kepada-Mu memohon berkat dapat memperolehnya melalui Engkau, sebab Engkaulah yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin.boleh ditambah dengan (fakultatif)P    Doa Permohonan:

U   Ya Maria, Bunda Allah dan Pengantara segala Rahmat, Engkaulah Rumah Kencana, yang menjadi tempat tinggal Putera-Mu, pengantara kami, yakni Yesus Kristus, kami dengan rendah hati bersujud di depan-Mu, untuk menyampaikan permohonan kami demi keselamatan kami dan keselamatan seluruh dunia (………… berhenti sejenak untuk mengungkapkan permohonan …………). Jagalah kami agar kami senantiasa dekat dengan wakil Putera-Mu dalam kesatuan dengan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan yang kami ajukan kepada-Mu.P    Ya, Santo Yusuf,
U   doakanlah kami!

P    Ya, Santo Yudas Thadeus,
U   doakanlah kami!

P    Maria isteri Kleopas,
U   doakanlah kami!

P    Santo Philipus Neri,
U   doakanlah kam!

P    Santo Louis Grignon de Montfort,
U   doakanlah kami!.

P    Santo Maximilian Kolbe,
U   doakanlah kam!P    Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.

U   Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad.

Kembali Ke Doa Litani Para Kudus

Posting Komentar untuk "Doa Litani SPM Pengantara Rahmat"