Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

 

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

P   Marilah kita daraskan Litani Santa Perawan Maria Pengatara RahmatP    Allah Bapa di surga;

U   Kasihanilah kami!

P    Allah Putera penebus dunia;

P    Allah Roh Kudus;

P    Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan yang mahaesa;P    Santa Maria;

U   Doakanlah kami!

Santa Perawan Maria yang tersuci;

Bunda Allah, dan Bunda kami;

Bunda kehidupan yang sejati;

Bunda yang membimbing manusia tumbuh di dalam Kristus menuju Allah;

Bunda kesalehan dan rahmat;

Bunda pengampunan dan pemaafan;

Mitra dalam penebusan manusia;

Penemu kembali dunia yang telah hilang;

Penemu kembali abad-abad yang sudah silam;

Pemohon segala rahmat;

Pemohon yang memiliki daya kekuatan yang ampuh;

Penasihat bersama Putera-Mu demi anak-anak-Mu;

Penerima belas kasih Allah;

Penyalur warisan surgawi;

Pemeroleh kerahiman Allah;

Penuh rahmat untuk dialirkan kepada semua orang;

Pengantara segala berkat dari Allah;

Bala bantuan yang militan bagi Gereja;

Pembantu yang siap-sedia menolong mereka yang dalam keadaan bahaya;

Penghibur yang setia bagi mereka yang berada dalam kesusahan;

Penentang kesesatan;

Pelindung dunia;

Perlindungan yang tak terkalahkan;

Pendamai kemurkaan Allah;

Tempat pengungsian bagi mereka yang tidak bahagia;

Perteduhan bagi para yatim piatu;

Jaminan keamanan bagi mereka yang setia dalam iman;

Harapan bagi mereka yang putusasa;.

Penopang bagi mereka yang sedang goyah;.

Pembangkit bagi mereka yang telah jatuh;

Penghibur bagi mereka yang menjelang ajal;

Damai dan kegembiraan bagi umat manusia;

Kehidupan kami yang manis dan penuh pengharapan;

Pintu gerbang masuk Firdaus;

Tangga Yakub yang penuh gaib;

Kunci kerajaan surga;

Saluran rahmat Allah;

Tahta pengampunan Allah;

Sumber Air Hidup;

Sumber pencurahan Roh Kudus;

Arus belas kasih Allah yang tak pernah berhenti;

Tempat pengungsian bagi mereka yang tersesat;

Tempat singgah bagi kapal yang pecah;

Bintang Samudera yang bersinar cemerlang;

Cahaya penerang bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan;

Pengantara manusia dengan Allah;

Pengantara yang mendamaikan kita dengan Allah sang Putera-Nya;

Pengantara para pendosa, yang kukuh dan yang sejati;

Pengantara segala sesuatu yang berada di bawah langit;

Pengantara yang senantiasa membela kita;

Pengantara antara Kristus dengan Gereja-Nya;

Pengantara yang memenangkan keselamatan atas dunia;

Pengantara misteri Allah;

Pengantara segala rahmat;P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia;

U   Sayangilah kami, ya Tuhan.

P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia

U   Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.

P    Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia

U   Kasihanilah kami.P    Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria Pengantara Segala Rahmat

U   Supaya kami dapat menikmati janji Kristus.P    Marilah kita berdoa [bersama-sama]:

U   Ya Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami dengan Bapa, yang telah menunjuk Bunda Maria, Bunda-Mu, menjadi Bunda kami juga, dan menjadi pengantara kami dengan Engkau, berikanlah kepada kami yang datang kepada-Mu memohon berkat dapat memperolehnya melalui Engkau, sebab Engkaulah yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin.boleh ditambah dengan (fakultatif)P    Doa Permohonan:

U   Ya Maria, Bunda Allah dan Pengantara segala Rahmat, Engkaulah Rumah Kencana, yang menjadi tempat tinggal Putera-Mu, pengantara kami, yakni Yesus Kristus, kami dengan rendah hati bersujud di depan-Mu, untuk menyampaikan permohonan kami demi keselamatan kami dan keselamatan seluruh dunia (………… berhenti sejenak untuk mengungkapkan permohonan …………). Jagalah kami agar kami senantiasa dekat dengan wakil Putera-Mu dalam kesatuan dengan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan yang kami ajukan kepada-Mu.P    Ya, Santo Yusuf,
U   doakanlah kami!

P    Ya, Santo Yudas Thadeus,
U   doakanlah kami!

P    Maria isteri Kleopas,
U   doakanlah kami!

P    Santo Philipus Neri,
U   doakanlah kam!

P    Santo Louis Grignon de Montfort,
U   doakanlah kami!.

P    Santo Maximilian Kolbe,
U   doakanlah kam!P    Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.

U   Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad.

Kembali Ke Doa Litani Para Kudus

Demikianlah Doa Litani SPM Pengantara Rahmat, semoga bermanfaat.

Posting Komentar untuk "Doa Litani SPM Pengantara Rahmat"


.