Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

Doa Litani SPM Pengantara Rahmat

P : Marilah kita daraskan Litani Santa Perawan Maria Pengatara Rahmat
P : Allah Bapa di surga;
U : Kasihanilah kami!
P : Allah Putera penebus dunia;
P : Allah Roh Kudus;
P : Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan yang mahaesa;
P : Santa Maria;
U : Doakanlah kami!

Santa Perawan Maria yang tersuci;
Bunda Allah, dan Bunda kami;
Bunda kehidupan yang sejati;
Bunda yang membimbing manusia tumbuh di dalam Kristus menuju Allah;
Bunda kesalehan dan rahmat;
Bunda pengampunan dan pemaafan;
Mitra dalam penebusan manusia;
Penemu kembali dunia yang telah hilang;
Penemu kembali abad-abad yang sudah silam;
Pemohon segala rahmat;
Pemohon yang memiliki daya kekuatan yang ampuh;

Penasihat bersama Putera-Mu demi anak-anak-Mu;
Penerima belas kasih Allah;
Penyalur warisan surgawi;
Pemeroleh kerahiman Allah;
Penuh rahmat untuk dialirkan kepada semua orang;
Pengantara segala berkat dari Allah;
Bala bantuan yang militan bagi Gereja;
Pembantu yang siap-sedia menolong mereka yang dalam keadaan bahaya;
Penghibur yang setia bagi mereka yang berada dalam kesusahan;
Penentang kesesatan;
Pelindung dunia;

Perlindungan yang tak terkalahkan;
Pendamai kemurkaan Allah;
Tempat pengungsian bagi mereka yang tidak bahagia;
Perteduhan bagi para yatim piatu;
Jaminan keamanan bagi mereka yang setia dalam iman;
Harapan bagi mereka yang putusasa;.
Penopang bagi mereka yang sedang goyah;.
Pembangkit bagi mereka yang telah jatuh;
Penghibur bagi mereka yang menjelang ajal;
Damai dan kegembiraan bagi umat manusia;
Kehidupan kami yang manis dan penuh pengharapan;

Pintu gerbang masuk Firdaus;
Tangga Yakub yang penuh gaib;
Kunci kerajaan surga;
Saluran rahmat Allah;
Tahta pengampunan Allah;
Sumber Air Hidup;
Sumber pencurahan Roh Kudus;
Arus belas kasih Allah yang tak pernah berhenti;
Tempat pengungsian bagi mereka yang tersesat;
Tempat singgah bagi kapal yang pecah;
Bintang Samudera yang bersinar cemerlang;

Cahaya penerang bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan;
Pengantara manusia dengan Allah;
Pengantara yang mendamaikan kita dengan Allah sang Putera-Nya;
Pengantara para pendosa, yang kukuh dan yang sejati;
Pengantara segala sesuatu yang berada di bawah langit;
Pengantara yang senantiasa membela kita;
Pengantara antara Kristus dengan Gereja-Nya;
Pengantara yang memenangkan keselamatan atas dunia;
Pengantara misteri Allah;
Pengantara segala rahmat;

P : Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia;
U : Sayangilah kami, ya Tuhan.
P : Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia
U : Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
P : Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia
U : Kasihanilah kami.
P : Doakanlah kami ya Santa Perawan Maria Pengantara Segala Rahmat
U : Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

P : Marilah kita berdoa [bersama-sama]:
U : Ya Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami dengan Bapa, yang telah menunjuk Bunda Maria, Bunda-Mu, menjadi Bunda kami juga, dan menjadi pengantara kami dengan Engkau, berikanlah kepada kami yang datang kepada-Mu memohon berkat dapat memperolehnya melalui Engkau, sebab Engkaulah yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin.

Boleh ditambah dengan (fakultatif)

P : Doa Permohonan:
U : Ya Maria, Bunda Allah dan Pengantara segala Rahmat, Engkaulah Rumah Kencana, yang menjadi tempat tinggal Putera-Mu, pengantara kami, yakni Yesus Kristus, kami dengan rendah hati bersujud di depan-Mu, untuk menyampaikan permohonan kami demi keselamatan kami dan keselamatan seluruh dunia (………… berhenti sejenak untuk mengungkapkan permohonan …………).

Jagalah kami agar kami senantiasa dekat dengan wakil Putera-Mu dalam kesatuan dengan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan yang kami ajukan kepada-Mu.

P : Ya, Santo Yusuf,
U : doakanlah kami!
P : Ya, Santo Yudas Thadeus,
U : doakanlah kami!
P : Maria isteri Kleopas,
U : doakanlah kami!
P : Santo Philipus Neri,
U : doakanlah kam!
P : Santo Louis Grignon de Montfort,
U : doakanlah kami!.
P : Santo Maximilian Kolbe,
U : doakanlah kam!
P : Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.
U : Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad.
Amin.

Kembali Ke Doa Litani Para Kudus

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url