Mukjizat Doa Bersama Santa Mathilda

Mukjizat Doa Bersama Santa Mathilda

Doa Untuk Pembebasan Jiwa-Jiwa Di Api Penyucian

Bapa kami yang ada di surga.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang merupakan ciptaan-Mu juga, biarpun mereka tidak mengasihi-Mu, telah menolak-Mu dan tidak menghormati-Mu.

Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepada-Mu pengorbanan semua kebajikan Putera-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.

Dimuliakanlah nama-Mu.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak memuliakan nama kudus-Mu dan sering menyalahgunakannya.

Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepada-Mu pengorbanan semua perkataan yang telah diucapkan oleh Putera-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia untuk memuliakan nama-Mu.

Datanglah kerajaan-Mu

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak mempunyai hasrat dan kasih membara akan kerinduan pada kerajaaan-Mu yang kudus.

Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepada-Mu pengorbanan semua kasih Putera-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menginginkan setiap insan diterima dalam kerajaan-Mu yang kudus

Jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak tunduk dengan tulus ikhlas pada kehendak-Mu yang kudus, tetapi yang sering mengikuti kehendaknya sendiri. Demi hati Ilahi Yesus dan kepatuhan-Nya yang besar..

Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang dibebani oleh dosa-dosa karena mereka tidak mengasihi musuh-musuhnya dan tidak ingin mengampuninya.

Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepada-Mu pengorbanan kata-kata kudus dari Putera-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, seperti dikatakan-Nya pada kayu salib: Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang yang tidak berjuang melawan cobaan besar, tetapi mengalah pada godaan setan yang mempercepat kehancuran.

Demi pertobatan dan penebusan, kami persembahkan kepada-Mu semua ketaatan, kerja keras dan semua penderitaan pahit serta kematian yang dialami Tuhan kami, Yesus Kristus.

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Bapa yang kekal, mahabaik dan maharahim, ampunilah jiwa-jiwa malang dan hantarkanlah mereka bersama dengan Yesus Kristus pada kerajaan-Mu yang mulia karena Engkaulah kemulian itu. Amin.

Doa Istirahat Kekal

Berikanlah istirahat kekal kepada mereka ya Tuhan, semoga terang abadi menyinari mereka sehingga mereka beristirahat dalam damai.

Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan Amin.

Rosario Kecil

Bagi Jiwa-jiwa Kudus Di Api Penyucian

Rosario Kecil

Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

  1. Yesusku, demi kebajikan dari semua keringat darah-Mu di Taman Getsemani, kasihanilah jiwa saudara-saudaraku terkasih yang menderita di Api Penyucian. Bapa Kami ..., Salam Maria ...Doa istirahat kekal ....

  2. Yesusku, demi kebajikan dan penghinaan dan ejekan yang Engkau derita di pengadilan, pada waktu Engkau diperlakukan sebagai orang gila dan ditukarkan dengan seorang penjahat, kasihanilah jiwa-jiwa di Api Penyucian yang menanti dimuliakan dalam Kerajaan Kudus-Mu.Bapa Kami ..., Salam Maria ...Doa istirahat kekal ....

  3. Yesusku, demi kebajikan dari mahkota duri yang menusuk Kepala Suci-Mu, kasihanilah jiwa-jiwa yang paling terbuang dan terlupakan dan yang paling jauh dari pembebasan penderitaan di Api Penyucian. Bapa Kami ..., Salam Maria ...Doa istirahat kekal ....

  4. Yesusku, demi kebajikan dari langkah-Mu yang sangat menyakitkan yang Kau alami sambil memanggul kayu salib di bahu-Mu, kasihanilah jiwa-jiwa yang mendekati pembebasan Api Penyucian.

    Demi kebajikan dari semua penderitaan yang Kau rasakan bersama Bunda Kudus-Mu saat Engkau bertemu dengannya di jalan menuju Kalvari, bebaskan jiwa-jiwa yang berdevosi pada Bunda Terkasih-Mu terhadap siksaan Api Penyucian.Bapa Kami ..., Salam Maria ...Doa istirahat kekal ....

  5. Yesusku, demi kebajikan dari tubuh kudus-Mu yang tergantung di kayu salib, dari kaki dan tangan suci-Mu yang ditusuk paku, dari kematian-Mu yang kejam dan dari tusukan di lambung-Mu, kasihanilah dan berilah kerahiman-Mu pada jiwa-jiwa malang dan ijinkanlah mereka untuk bersatu dengan-Mu di surga.Bapa Kami ..., Salam Maria ...Doa istirahat kekal ....

Kembali Ke Mukjizat Doa Bersama Santo Santa

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url